Please wait......

NEWS
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2020, March 01-04
Latest news
READ MORE
Panel 17 - Pametna specijalizacija 4S – proizvedeno u pametnoj kreativnoj Srbiji
Učesnici panela „Pametna specijalizacija 4S – proizvedeno u pametnoj kreativnoj Srbiji“ zajedno su zaključi...
READ MORE
Specijalni događaj 6 - Međunarodna arbitraža i industrija 4.0
Trećeg dana Kopaonik biznis foruma u okviru Specijalnog događaja 6 govorilo se o međunarodnoj arbitraži i industriji 4.0. N...
READ MORE
Specijalni događaj 5 - BIFIDEX objedinjuje podatke, Hrvatska i Slovenija zainteresovane
Regionalni portal privrednog registra BIFIDEX, koji su osnovale Srbija i Severna Makedonija, sa pridruženom Albanijom, ima reg...
READ MORE
Panel 16 - Bankarska industrija 4.0
Termin otvoreno bankarstvo podrazumeva da su u prvom planu potrebe korisnika i da se proizvodi i usluge dizajniraju na način k...
READ MORE
Panel 15 - Restrukturiranje javnih preduzeća - Da li je privatizacija na horizontu?
Nedavna privatizacija Komercijalne banke predstavlja standard za sve ostale privatizacije i primer je u bankarskom sektoru &nda...
READ MORE
Panel 14 - Razvoj infrastrukture u regionu – pretpostavka čvršćeg povezivanja
Na panelu posvećenom razvoju infrastrukture u regionu istaknuto je da je ulaganje u infrastrukturu donelo dobre rezultate u pr...
READ MORE
KOPAONIK BIZNIS FORUM NASTAVLJA PROGRAM TREĆEG DANA SPECIJALNIM OBRAĆANJEM MARKA TAIŠA, PROFESORA NA POLITEHNIČKOM FAKULTETU U MILANU
Treći dan 27. Kopaonik biznis foruma počeo je specijalnim obraćanjem Marka Taiša, profesora na Politehničkom fakulte...
READ MORE
Panel 13 - Zapadni Balkan: Regionalna ekonomska zona
Poslednji panel drugog dana Kopaonik biznis foruma bio je Zapadni Balkan: Regionalna ekonomska zona. Na panelu je istaknuto da ...
READ MORE
Panel 12 - Nacionalna strategija inkluzivnog rasta – pogled domaćih i stranih investitora
Na panelu posvećenom inkluzivnom rastu govorilo se o značaju stranih i domaćih investicija. Govoreći o subvencijama, Zoran ...
READ MORE
Treći dan Kopaonik biznis foruma
Treći dan Kopaonik biznis foruma počinje u 9.30 specijalnim obraćanjem Marka Taisa, profesora na Politehničkom fakultetu u ...